Prenota presso Senmiya Pescheria 

Corso Peschiera, 167, 10141 Torino TO, Italia